SkånesNordOstKooperativ

Kort om oss:

Skånes Nord Ost Kooperativ är en ekonomisk förening som startades i mars 2004 i Kristianstad.

Det högst beslutande organet i föreningen är styrelsen som består av tre styrelsemedlemmar och en suppleant. Kooperativet arbetar med assistans enligt LSS.

Att vara medlem i ett kooperativ innebär att såväl medlemmar som assistenter får mer insyn och större möjlighet till inflytande över den egna assistansen och arbetssituationen.
Den assistansberättigade medlemmen väljer själv att ansöka om medlemskap och väljer då även sina assistenter.

Se vidare under fliken "service" vad SNOK kan erbjuda.

 

Skånes Nord Ost Kooperativ. SNOK.