SkånesNordOstKooperativ

Kontakt oss


Kansliet Kristianstad

Besöksadress: Fästningsgatan 19 A, 291 34 Kristianstad
Telefon: 044-10 31 14


sara jannice

Sara Hetzl
Verksamhetsledare
Mailadress snok.sara@gmail.com

Jannice Anderstedt
Ekonomi och löneansvarig
Mailadress jannice.snok@gmail.com

Skånes Nord Ost Kooperativ. SNOK.