SkånesNordOstKooperativ

Välkommen till SNOK's hemsida


Personlig assistans för Dig och Dina anhöriga.

Vi vill med denna sida presentera oss
och informara om vad vi kan erbjuda.

LSS - Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.
Vi är godkända av Socialstyrelsen.
Våran verksamhet är ifa-godkänd.
Skånes Nord Ost Kooperativ. SNOK.