SkånesNordOstKooperativ

Välkommen till SNOK's hemsida


Vi är ett växande brukarkooperativ med kontor i Kristianstad som ger personlig assistans för Dig och Dina anhöriga. Vi vill med denna sida presentera oss
och informera om vad vi kan erbjuda.

Vi bedriver personlig assistans för dig som är beviljad assistans från kommunen eller Försäkringskassan. Grunden för vår verksamhet är LSS - Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.
Vi har tillstånd att bedriva personlig assistans från IVO.
Vår verksamhet är IfA-godkänd.

 

Skånes Nord Ost Kooperativ. SNOK.